|  Kontakt   |  Logowanie   |  
 


  Strona główna Numer bieżący Numery archiwalne Komitet Redakcyjny Rada Naukowa Dla autorów Linki  

Dla autorów
 


Annual of Navigation jest pismem Polskiego Forum Nawigacyjnego. Publikuje tylko oryginalne artykuły naukowe z zakresu nawigacji, nie publikowane i nie zgłoszone do publikacji w innych wydawnictwach, a także wybrane referaty wygłoszone na konferencjach naukowych, na zaproszenie Rady Programowej pisma. 

Wersją referencyjną jest wersja drukowana.

Tekst należy przesłać na adres:
Andrzej Felski
Akademia Marynarki Wojennej
81-103 Gdynia
ul. Śmidowicza 69
załączając wersję elektroniczną na dowolnym nośniku lub przesłać na adres elektroniczny:
 a.felski@amw.gdynia.pl

Annual of Navigation publikuje artykuły wyłącznie w języku angielskim. Autorzy powinni zapewnić, iż zgłoszony artykuł nie był uprzednio publikowany lub nie został przedłożony do publikacji w innym czasopiśmie w formie pisemnej

Zasady recenzowania

Każdy rękopis jest recenzowany przez przynajmniej dwóch, niezależnych recenzentów spoza instytucji do której afiliowanie deklarują autorzy. Stosujemy zasadę tzw. double-blind w recenzowaniu, to oznacza, że recenzenci nie znają tożsamości autorów, a także swoich nazwisk wzajemnie.

Recenzenci powinni być zatrudnieni w innej instytucji niż instytucja autorów i jeżeli to jest możliwe, jeden z nich powinien pochodzić z innego kraju niż narodowość autorów.

Recenzja ma być sporządzona w formie pisemnej w postaci wypełnionego arkusza kontrolnego z możliwością uzupełnienia przez recenzenta komentarzem i jednoznacznym stwierdzeniem akceptacji lub odrzucenia artykułu.

Wykaz nazwisk recenzentów jest publikowany każdego roku na stronie internetowej, jak również w wersji papierowej czasopisma.


                   W roku 2014 recenzentami były następujące osoby:
Banachowicz A. (Polska), Bossy J. (Polska), Engler E. (Niemcy), Felski A. (Polska), Grzegorzewski M. (Polska), Gucma L. (Polska), Hoelper C. (Niemcy), Januszewski J. (Polska), Narkiewicz J. (Polska), Oszczak S. (Polska), Sik Jeong J. (Korea), Śmierzchalski R. (Polska), Stateczny A. (Polska), Tęgowski J. (Polska), Uriasz J. (Polska), Weintrit A. (Polska), Walczak A. (Polska), Wiśniewski Z. (Polska)

 

Autorzy zgłoszonych materiałów proszeni są o przestrzeganie poniższych zasad redakcyjnych. 
Stosować edytor Word for Windows (format .doc). W całym tekście stosować krój czcionek New Roman rozmiaru 11 punktów. Do tytułów zastosować rozmiar czcionek 12 punktów, pogrubione. Tytuły i śródtytuły pisać wyłącznie wielkimi literami, wycentrowane. Tytuł artykułu poprzedzić imieniem i nazwiskiem autora (ów) oraz nazwą instytucji (wycentrowane). Rysunki należy numerować i opisywać poniżej rysunku stosując centrowanie np. Fig.3. Tekst podpisu pod rysunkiem. Rozmiary rysunków powinny mieścić się w polu 13x19cm włączając w to podpis. Do opisu rysunków i tabel stosować rozmiar czcionki 9 punktów. Tytuły tabel umieszczać ponad tabelami, np. Table 3. Tytuł tabeli. Do tworzenia zależności matematycznych stosować Microsoft Equation 3.0. Zestawienie literatury sporządzać w porządku alfabetycznym jak poniżej. Odwołując się w tekście do bibliografii należy stosować nazwisko autora i rok publikacji w kwadratowych nawiasach, np. (Kowalski et al., 1998). Stosować format strony:18,2cm na 25,7cm. Stosować marginesy: górny - 3cm, dolny i oba boczne - 2cm. Nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł publikacji nazwa wydawnictwa w przypadku czasopism lub materiałów konferencyjnych, nazwa wydawcy, rok i miejsce wydania, np.:

1.Kowalski A., Malinowski Z.:World Marine Economy. The Naval Institute Proceedings no.3, Naval Institute Press, Washington 1998.

2.Popov K. Atmosfernoe davlenie i rasprostranenie radiovoln. Radio i sviaz, Moskva 1992

 

Projekt Mawi 2012